Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuję, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko ds. księgowej obsługi gospodarki odpadami

Ogłoszenie

 

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. księgowej obsługi gospodarki odpadami 

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

 

2) Określenie stanowiska:

                                                Stanowisko ds. księgowej obsługi gospodarki odpadami

                                               - 1 etat

 

3) Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe - rachunkowość, administracja lub ochrona środowiska,

b)     staż pracy wynoszący co najmniej jeden rok w jednostkach samorządu terytorialnego,

c)      znajomość ustawy o samorządzie gminnym i KPA oraz znajomość przepisów ustaw dotyczących: gospodarki odpadami, zamówień publicznymi i finansów publicznych,

d)     niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)      obywatelstwo polskie,

g)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

h)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

i)       gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,

j)       czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

 

4) Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność obsługi programu GOK+

b)     umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),

c)      duża samodyscyplina pracy,

d)     dyspozycyjność,

e)      umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

 

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Prowadzenie ewidencji naliczeń oraz wpłat, w tym weryfikacja złożonych deklaracji
    z wpłatami.
  2. Monitorowanie terminowości wpłat oraz zgodności ich wysokości ze złożonymi deklaracjami.
  3. Prowadzenie ewidencji dłużników zalegających z wpłatami za odpady komunalne.
  4. Stałe monitorowanie spłat zadłużenia.
  5. Prowadzenie postępowania upominawczego przed wszczęciem egzekucji.
  6. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec dłużników.
  7. Przygotowywanie miesięcznych raportów o stanie finansowym, w tym sporządzanie listy dłużników.
  8. Nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez firmę odbierającą odpady na terenie gminy, w tym rozliczanie przedkładanych faktur oraz listy miejsc odbioru odpadów, stanowiącej załącznik do faktury.

 

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

 

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

 

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

 

 

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko do spraw księgowej obsługi gospodarki odpadami w terminie do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

Jaraczewo, dnia 28 stycznia 2019 roku

Załączniki

praca_odpady (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula i zgoda (139kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyniki odpady (189.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Olga Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2019-02-06 08:24:40
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2019-02-06 08:28:54
Ostatnia zmiana:2019-02-25 09:46:31
Ilość wyświetleń:330
Urząd Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij