Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko ds. inwestycji

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów
na stanowisko ds. inwestycji

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. inwestycji - 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo lub średnie budowlane,
b) staż pracy wynoszący co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji kubaturowych,
c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym i KPA oraz znajomość przepisów ustaw dotyczących: prawa budowlanego, zamówień publicznych i finansów publicznych
d) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
i) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,
j) czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

4) Wymagania dodatkowe:

a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej,
b) doświadczenie w zakresie projektowania, kosztorysowania i budowy inwestycji kubaturowych,
c) umiejętność kosztorysowania,
d) umiejętność obsługi programów projektowych
e) umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
f) duża samodyscyplina pracy,
g) dyspozycyjność,
h) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu Gminy, w tym:
     - przygotowywanie propozycji w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy,
     - zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
     - koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych,
     - uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych,
     - opracowywanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,
     - opracowywanie specyfikacji technicznej w celu udzielenia zamówienia publicznego,
     - monitoring przebiegu prac inwestycyjnych.
2. Dokonywanie odbioru robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacja zadań wynikających z budżetu Gminy, włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
3. Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy.
4. Prowadzenie dokumentacji obiektów gminnych, w tym książek obiektów budowlanych.
5. Współudział w realizacji zadań oraz ich rozliczania z zakresu odnowy miejscowości współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
6. Planowanie, realizacja i rozliczanie nowych inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego i drogowego.
7. Rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego i drogowego, w tym współpraca ze spółką Oświeltenie Uliczne i Drogowe z Kalisza
8. Prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem parków gminnych wraz z ich wyposażeniem technicznym.
9. Prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad gminnymi placami zabaw.
10. Przeprowadzanie okresowych, wymaganych przepisami prawa kontroli stanu urządzeń znajdujących się w miejscach publicznych (parki, place zabaw, zbiorniki wodne itp.)

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do ogłoszenia)

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw inwestycji w terminie do dnia 7 stycznia 2019 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 21 grudnia 2018 roku

Załączniki

nabór inwestycje (294.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyniki inwestycje (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Olga Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2018-12-21 07:41:02
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2018-12-27 12:33:09
Ostatnia zmiana:2019-02-04 13:07:45
Ilość wyświetleń:587

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij