Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko informatyk

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów
na stanowisko informatyk

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Informatyk
- 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie preferowane wyższe informatyczne; w przypadku wykształcenia średniego informatycznego wymagany jest minimum trzyletni staż pracy,
b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
c) dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows, baz danych MS SQL, oprogramowania MS Office, OpenOffice, sieci teleinformatycznych, budowy komputerów, obsługi urządzeń peryferyjnych,
d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faxy, kserokopiarki) i multimedialnych oraz dokonywania drobnych napraw sprzętu komputerowego,
e) znajomość edycji stron WWW (CSS, HTML, PHP) oraz technologii internetowych.
f) język angielski w stopniu rozumienia dokumentacji technicznych,
g) znajomość oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej i bitmapowej (np. CorelDraw, Corel Photo-Paint),
h) umiejętność projektowania materiałów graficznych niezbędnych w działalności urzędu,
i) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) nieposzlakowana opinia,
k) obywatelstwo polskie,
l) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
m) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
n) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

4) Wymagania dodatkowe:

a) obsługa sprzętu fotograficznego i kamer wideo,
b) znajomość przepisów z zakresu ustawy o: informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpisie elektronicznym, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz innych obowiązujących w tym zakresie,
c) duża samodyscyplina pracy,
d) dyspozycyjność,
e) umiejętność pracy samodzielnej, jak również w zespole.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN
b) administrowanie serwerami Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji
c) administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo
d) administracja systemem antywirusowym jednostki
e) zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo
f) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii
g) pełnienie funkcji: Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemu Informatycznego, Lokalny Administrator Systemów Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO zgodnie z obowiązującymi przepisami
h) identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych
i) kontakt z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług Internetu
j) administrowanie hostingiem WWW, domenami oraz kontami e-Mail
l) redagowanie portalu internetowego Gminy Jaraczewo oraz Biuletynu Informacji Publicznej
m) przygotowanie graficzne materiałów Gminy np. Kurier Gminny, kalendarz gminny.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze jednoosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko informatyk w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 4 kwietnia 2018 roku

Załączniki

Praca informatyk (176kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMATYK informacja o wynikach naboru (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Olga Kaczmarek
Data utworzenia:2018-04-04 14:58:00
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2018-04-05 08:33:11
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2018-04-05 09:17:21
Ostatnia zmiana:2018-06-01 08:40:20
Ilość wyświetleń:380

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij