Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko ds. obsługi księgowej i kasowej

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów
na stanowisko ds. obsługi księgowej i kasowej

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. obsługi księgowej i kasowej
- 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości lub studia podyplomowe w tym zakresie oraz staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości lub
b) wykształcenie średnie ekonomiczne oraz staż pracy wynoszący co najmniej 10 lat na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku głównego księgowego,
c) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) obywatelstwo polskie,
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
h) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

4) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
b) znajomość programów finansowo-księgowych FKB i BESTIA,
c) duża samodyscyplina pracy,
d) dyspozycyjność,
e) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką kasową Urzędu Miasta i Gminy.
2. Prowadzenie księgowości budżetu gminy (organu).
3. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w zakresie prowadzonej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania.
5. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT.
6. Współpraca przy opracowywaniu procedur z zakresu polityki rachunkowości.
7. Współpraca w zakresie rozliczania inwentaryzacji.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw obsługi księgowej i kasowej w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 4 kwietnia 2018 roku

 

 

Załączniki

Praca ds obslugi ksiegowei i kasowej (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obsl. kasowa i ksiegowa-informacja o wynikach naboru (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Olga Kaczmarek
Data utworzenia:2018-04-04 14:57:40
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2018-04-05 08:24:23
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2018-04-05 09:17:21
Ostatnia zmiana:2018-06-01 08:41:40
Ilość wyświetleń:464

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij